« Ezdr 8:11 Księga Ezdrasza 8:12 Ezdr 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Ezeadowych Johannan, syn Ezetamow, a s nim X a sto mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Azgad Johanan, syn Akcetan, a z nim sto i dziesięć mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Azgadowych Johanan, syn Hakatanowy, a z nim sto i dziesięć mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Azgada – Johanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Azgada, Johanan, syn Hakkatona, a z nim stu dziesięciu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Azgada: Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Azgada Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Azgada - Jochanan, syn Hakkatana, a a z nim stu dziesięciu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Azgada – Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Azgada – Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA z synów Azgada Jochanan, syn Hakatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn.