« Ezdr 8:13 Księga Ezdrasza 8:14 Ezdr 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Begni Utaja a Zak❬c❭hur, a s nimi LXX mężow.
2.WUJEK.1923Z synów Begwi Uthaj i Zachur, a z nimi siedmdziesiąt mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Bigwajowych Utaj i Zabud, a z nimi siedmdziesiąt mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Bigwaja – Utaj i Zabbud, a z nimi siedemdziesięciu mężczyzn.
5.KRUSZYŃSKIze synów Bigwaja, Utaj i Zakur, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
6.TYSIĄCL.WYD5i z synów Bigwaja: Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
7.BRYTYJKAA z synów Bigwaja Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Bigwaja - Utaj i Zabbud, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
9.WARSZ.PRASKAi wreszcie z synów Bigwaja – Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Bigwaja – Utaj i Zabud, a z nimi siedemdziesięciu mężów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA z synów Bigwaja Utaj i Zakur, a z nimi siedemdziesięciu mężczyzn.