« Ezdr 8:4 Księga Ezdrasza 8:5 Ezdr 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Sechenijaszowych syn Jezechyjel a s nim trzysta mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Sechemiaszowych syn Ezechiel, a z nim trzysta mężów.
3.GDAŃSKA.1881Z synów Sechanijaszowych syn Jahazyjelowy, a z nim trzy sta mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Szekaniasza – syn Jahaziela, a z nim trzystu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIZe synów Szekaniasza syn Jahazijel, a z nim trzystu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Zattua: Szekaniasz, syn Jachazjela, a z nim trzystu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Szekaniasza syn Jachaziela, a z nim trzystu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Zattua - Szekanja, syn Jachaziela, a z nim trzystu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Zattusza – Szekaniasz, syn Jachaziela, a z nim trzystu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Szekaniasza – syn Jechazjela, a z nim trzystu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ synów [Zatu] Szekaniasz, syn Jachazjela, a z nim trzystu mężczyzn.