« Ezdr 8:5 Księga Ezdrasza 8:6 Ezdr 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Adenachebowych syn Jonatanow a s nim pięćdziesiąt mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Adan Abed, syn Jonathan, a z nim pięćdziesiąt mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Adynowych Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesiąt mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Adina – Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Adina, Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Adina: Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Adina Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Adina - Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Adina – Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Adina – Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ synów Adina Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn.