« Ezdr 8:7 Księga Ezdrasza 8:8 Ezdr 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa z synow Safacyje Zebedyjasz, syn Michałow, a s nim LXXX mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Saphatyaszowych Zebedya, syn Michael, a z nim ośmdziesiąt mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Sefatyjaszowych Zabadyjasz, syn Michaelowy, a z nim ośmdziesiąt mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Szefatiasza – Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Szefatiasza Zebadia, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Szefatiasza: Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Szefatiasza Zebadiasz, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Szefatji - Zebadja, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Szefatiasza – Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Szefata – Zebadiasz, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ synów Szefatiasza Zebadiasz, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn.