« Ezdr 10:44 Księga Nehemiasza 1:1 Nehe 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSłowa Neemijaszowa, syna Elchyjaszowa: „I stało się jest miesiąca prosinca lata XX, a ja był na grodzie Suzys.
2.WUJEK.1923Słowa Nehemiasza, syna Helchiaszowego. I stało się księżyca Chaslew, roku dwudziestego, a jam był na zamku Susys.
3.GDAŃSKA.1881Słowa Nehemijasza, syna Hachalijaszowego. I stało się miesiąca Chyslew, roku dwudziestego (Aswerusa króla) gdym był na zamku w Susan,
4.GDAŃSKA.2017Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza. Oto w miesiącu Kislew, dwudziestego roku, gdy przebywałem w pałacu Suza;
5.KRUSZYŃSKISłowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. W miesiącu kislew, roku dwudziestego, gdym przebywał na zamku w Suzie,
6.TYSIĄCL.WYD5Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Oto gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego byłem w twierdzy Suza,
7.BRYTYJKASłowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa,
8.POZNAŃSKASłowa Nehemiasza, syna Chakalji. W miesiącu Kislew, roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Suza.
9.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Nehemiasz, syn Chakaliasza: Pewnego razu – było to w miesiącu Kislew dwudziestego roku [panowania króla Artakserksesa] – kiedy jeszcze znajdowałem się w twierdzy Suza,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza. Dwudziestego roku, w miesiącu Kislew, gdy byłem w zamku w Suzie, wydarzyło się, Nehemiasza, syna Chakaliasza. Dwudziestego roku, w miesiącu Kislew, gdy byłem w zamku w Suzie, wydarzyło się,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w dwudziestym roku, w miesiącu Kislew, przebywałem na zamku w Suzie,