« Nehe 1:10 Księga Nehemiasza 1:11 Nehe 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPProszę, Panie, bądź ucho twe czujące ku modlitwie sługi twego a ku modlitwie sług twych, jiż się chcą bać jimienia twego, a sposob sługę twego dziś, a daj jemu miłosierdzie przed tym mężem, bom ja był cześnikiem krolowym””.
2.WUJEK.1923Proszę, Panie, niech będzie ucho twe nakłonione na modlitwę sługi twego i modlitwę sług twoich, którzy się chcą bać imienia twego: a zdarz dziś słudze twemu i daj mu miłosierdzie pod mężem tym; bom ja był podczaszym królewskim.
3.GDAŃSKA.1881Proszę o Panie! niech teraz będzie ucho twoje nakłonione ku modlitwie sługi twego i ku modlitwie sług twoich, którzy mają wolę bać się imienia twego; a zdarz dziś, proszę, słudze twemu, i spraw mu miłosierdzie przed tym mężem. A jam był podczaszym królewskim.
4.GDAŃSKA.2017Proszę, Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i na modlitwę twoich sług, którzy pragną bać się twego imienia. Spraw dziś, proszę, aby poszczęściło się twemu słudze, i okaż mu łaskę na oczach tego człowieka. Byłem bowiem podczaszym króla.
5.KRUSZYŃSKIProszę, Panie mój! niechajże ucho Twoje skłoni się ku modlitwie sługi Twego i ku modlitwie sług Twoich, którzy podobają sobie w bojaźni imienia Twego! Daj - proszę - dzisiaj pomyślność słudze Twemu i udziel mu łaskawości przed owym mężem!" A ja byłem podczaszym królewskim.
6.TYSIĄCL.WYD5Ach, Panie, niech będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje imię! Poszczęść teraz słudze Twemu! Daj, abym pozyskał względy tego człowieka. Byłem bowiem podczaszym królewskim.
7.BRYTYJKAAch, Panie! Niechaj twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem podczaszym królewskim.
8.POZNAŃSKAAch, niech ucho Twoje, o Panie, otworzy się na modlitwę sługi Twego i na błaganie Twoich poddanych, pragnących czcić Imię Twoje. O, poszczęść teraz - błagam Cię - słudze Twemu i spraw, bym doznał życzliwego przyjęcia od tego męża! A byłem wówczas podczaszym królewskim.
9.WARSZ.PRASKAAch, Panie mój! Racz wysłuchać modlitwy Twojego sługi i błagania Twoich sług, którzy tak bardzo szukają chwały Twojego Imienia. Niech się tym razem powiedzie twemu słudze, niech znajdzie łaskę u tego człowieka. Byłem przecież kiedyś podczaszym królewskim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Och, Panie! Niech teraz Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę Twych sług, którzy mają wolę, by uczcić Twoje Imię. Pomóż dziś, proszę, Twojemu słudze, dając mu zmiłowanie przed obliczem tego męża. Bo ja byłem królewskim podczaszym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAch, Panie! Niech Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi, na modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twemu słudze, okaż mu zmiłowanie przed obliczem tego człowieka. Byłem wtedy bowiem królewskim podczaszym.