« Nehe 1:7 Księga Nehemiasza 1:8 Nehe 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPamiętaj słowa twa, jażeś przykazał Mojseszowi, słudze twemu rzekąc: Gdyż przestąpicie me przykazanie, ja was rozproszę miedzy jiny lud,
2.WUJEK.1923Wspomnij na słowo, któreś rozkazał Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Gdy wystąpicie, ja rozproszę was między narody.
3.GDAŃSKA.1881Wspomnij proszę na słowo, któreś przykazał Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Jeżli wy wystąpicie, tedy Ja was rozproszę między narody;
4.GDAŃSKA.2017Wspomnij, proszę, na słowo, które przekazałeś Mojżeszowi, swemu słudze, gdy powiedziałeś: Jeśli przekroczycie moje przykazania, to rozproszę was między narodami;
5.KRUSZYŃSKIWspomnij na słowo, jakieś zlecił Mojżeszowi, słudze Twemu, oświadczając: Jeśli przestąpicie moje przykazania, ja was rozproszę między narodami;
6.TYSIĄCL.WYD5Wspomnij na zapowiedź, którą ogłosiłeś słudze Twemu, Mojżeszowi: Jeśli wy się sprzeniewierzycie, to Ja rozproszę was między narodami.
7.BRYTYJKAWspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, Ja rozproszę was pomiędzy ludami.
8.POZNAŃSKAPomnij wszakże na słowo, któreś objawił Twemu słudze, gdyś wyrzekł: "Jeżeli staniecie się niewierni, rozproszę was między narodami.
9.WARSZ.PRASKAWspomnij na to, co – z Twojej woli – powiedział nam sługa Twój, Mojżesz: Jeżeli nie będziecie zachowywać moich przykazań, rozproszę was między narodami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Proszę, wspomnij na słowo, które poleciłeś Twojemu słudze Mojżeszowi, mówiąc: Jeśli wy będziecie niewierni – Ja was rozproszę między narody.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWspomnij, proszę, na słowa, które przekazałeś Mojżeszowi, swojemu słudze: Jeśli postąpicie wiarołomnie - powiedziałeś - rozproszę was między ludami.