« Nehe 1:8 Księga Nehemiasza 1:9 Nehe 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa jestli się nawrocicie ku mnie a ostrzegać będziecie przykazania mego, a będziecie je czynić, abyście byli zawiedzeni na kraj nieba, ottąd was zbierzę i wywiodę w miasto, jeżem zwolił, aby tam przebywało me jimię.
2.WUJEK.1923A jeźli się nawrócicie do mnie a będziecie strzedz przykazania mego i czynić je, chociabyście byli zagnani na koniec nieba, ztamtąd zgromadzę was i przywiodę na miejsce, którem obrał, aby tam przebywało imię moje.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeżli się nawrócicie do mnie, a strzedz będziecie przykazań moich, i czynić je, choćbyście byli wygnani na kraj świata, tedy i stamtąd was zgromadzę, i przyprowadzę was na miejsce, którem obrał, aby tam przebywało imię moje.
4.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i wypełniać je, to choćby wasi wygnańcy byli na krańcu nieba, zgromadzę ich stamtąd i przyprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam przebywało moje imię.
5.KRUSZYŃSKIlecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie strzegli przykazania moje i wypełniali je, choćby wygnańcy wasi znajdowali się na krańcu nieba, stamtąd ich zgromadzę i zaprowadzę ich na miejsce, którem wybrał, aby tam zamieszkało imię moje.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli się do Mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania, i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego imienia.
7.BRYTYJKALecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia.
8.POZNAŃSKAJeżeli jednak nawrócicie się do mnie, będziecie strzec przykazań moich i według nich postępować, to choćby nawet wygnańcy wasi zostali rzuceni na krańce niebios, Ja ich tam zgromadzę i przywiodę na miejsce, które obrałem, aby tam mogło przebywać Imię moje."
9.WARSZ.PRASKAAle jeśli znów powrócicie do Mnie, jeżeli zaczniecie przestrzegać moich przykazań wprowadzając je w życie, to choćby wasi wygnani [bracia] żyli nawet na samych krańcach niebios, i tam ich odnajdę i sprowadzę na to miejsce, które obrałem na mieszkanie dla Imienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli się do Mnie nawrócicie, będziecie strzec Moich przykazań i je spełniać – choćbyście byli wygnani na skraj wszechświata, i stamtąd was zgromadzę, i przyprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam rozbiło namiot Moje Imię.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli nawrócicie się do Mnie, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i według nich postępować, to choćbyście byli rozrzuceni aż po krańce niebios, również stamtąd was zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mojego imienia.