« Nehe 2:12 Księga Nehemiasza 2:13 Nehe 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wyszedłem broną uwalną w nocy a przed studnicą drakową aż ku bronie gnojnej opatrzaję mury jerusalemskie skażone a brony jego ogniem wyżżone.
2.WUJEK.1923I wyszedłem przez bramę doliny w nocy, przed źródło smokowe i do bramy gnojowéj i oględowałem mur Jerozolimski rozwalony i bramy jego ogniem spalone.
3.GDAŃSKA.1881I wyjechałem bramą nad doliną w nocy, ku żródłu smoczemu, i ku bramie gnojowej, i oglądałem mury Jeruzalemskie, które były rozwalone, i bramy jego, które były popalone ogniem.
4.GDAŃSKA.2017I wyjechałem nocą przez Bramę nad Doliną w kierunku Źródła Smoczego do Bramy Gnojnej, i oglądałem mury jerozolimskie, które były zburzone, a których bramy były strawione ogniem.
5.KRUSZYŃSKIWyszedłem w czasie nocy przez bramę Doliny i skierowałem się ku źródłu Smoczemu i ku bramie Gnojowej i oglądałem mury Jerozolimy porozwalane i bramy jej ogniem strawione.
6.TYSIĄCL.WYD5I wyruszyłem nocą przez Bramę nad Doliną, potem obok Źródła Smoczego do Bramy Śmietników; i badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem.
7.BRYTYJKAI przyjechałem nocą przez Bramę nad Doliną w kierunku Źródła Smoczego i dotarłem do Bramy Śmietnisk, i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień.
8.POZNAŃSKANocą wyszedłem przez bramę Nad Doliną i skierowałem się ku Źródłu Smoczemu, następnie ku bramie Gnojnej i badałem uważnie mury Jeruzalem, w których były wyłomy, a których bramy ogniem były spalone.
9.WARSZ.PRASKAWydostałem się z miasta nocą przez Bramę nad Doliną i poszedłem w kierunku Źródła Smoczego i Bramy Gnojnej. Po drodze oglądałem zburzone mury Jerozolimy oraz spalone bramy miejskie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem w nocy wyjechałem bramą Nad doliną, w kierunku źródła Węża oraz do bramy Śmietnisk i oglądałem mury Jeruszalaim, które były zburzone, a bramy popalone ogniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITByła noc, gdy wyszedłem przez Bramę nad Doliną. Skierowałem się do Źródła Smoczego i dotarłem do Bramy Śmietnisk. Jechałem i dokładnie badałem mury Jerozolimy - zburzone, z bramami strawionymi przez ogień.