« Nehe 2:15 Księga Nehemiasza 2:16 Nehe 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle sprawce ludzszccy nie wiedzieli tego, dokąd bych otszedł albo cso bych czynił ani takież Żydom, ani kapłanom, ani ślachcicom, ani urzędnikom i jinym, jiż strzegli po takich mieściech, nics jeśm nie dał wiedzieć.
2.WUJEK.1923A urzędnicy nie wiedzieli, gdziem był odjechał, albo cobym ja czynił: ale i Żydom i kapłanom i przedniejszym i urzędnikom i innym, którzy robili, nicem nie oznajmił aż do onego miejsca.
3.GDAŃSKA.1881Ale książęta nie wiedzieli, gdziem jeżdził, i com czynił; bom Żydom, ani kapłanom, ani książętom, ani urzędnikom, ani żadnemu rzemieślnikowi tego aż dotąd nie oznajmił.
4.GDAŃSKA.2017Ale przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem ani co uczyniłem. Dotychczas bowiem nie oznajmiłem tego ani Żydom, ani kapłanom, ani dostojnikom, ani przełożonym, ani żadnemu z budowniczych.
5.KRUSZYŃSKIZawiadowcy nie wiedzieli, dokąd wychodziłem i co robiłem. Aż do tej chwili nie oznajmiłem, ani Judejczykom, ani kapłanom, ani książętom, ani urzędnikom, ani reszcie zatrudnionej pracą.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzałem zrobić; dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom - ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom.
7.BRYTYJKALecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom: ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę.
8.POZNAŃSKAPrzełożeni ludu zaś nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzałem uczynić. Dotychczas bowiem nie zwierzyłem się jeszcze Judejczykom z niczego: ani kapłanom, ani książętom, ani przełożonym, ani też innym urzędnikom.
9.WARSZ.PRASKAUrzędnicy miejscy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzałem robić. Do tego czasu bowiem nic nie powiedziałem nikomu z Żydów: ani kapłanom, ani wyższym i niższym urzędnikom, ani ludziom, którzy mieli być zatrudnieni przy robotach [budowlanych].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz naczelnicy nie wiedzieli, gdzie jeździłem i co robiłem; bo dotąd nie oznajmiłem tego ani Judejczykom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani żadnemu z wykonujących prace.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWładze miasta nie wiedziały, dokąd się udałem ani co robiłem. Wciąż nie zdradzałem tego ani Żydom, ani kapłanom, ani członkom wpływowych rodów, ani sprawującym władzę, ani całej reszcie zajętej różną pracą.