« Nehe 2:18 Księga Nehemiasza 2:19 Nehe 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI usłyszeli Sanabalach Oronicski a Dobiesz, sługa amonicski, a Arabs [i] Gozem, i kłamali nami gardząc ❬a❭ rzekąc: „Ktora to jest rzecz, jąż to czynicie? Zali się przeciw krolowi boczycie?”
2.WUJEK.1923A Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz sługa, Ammonitczyk, i Gosem Arabczyk, usłyszeli i szydzili z nas i wzgardzili i rzekli: Cóż to za rzecz, którą czynicie? albo przeciw królowi się buntujecie?
3.GDAŃSKA.1881Co słysząc Sanballat Horonitczyk, i Tobijasz, sługa Ammonitczyk i Giesem Arabczyk, szydzili z nas, i lekce nas sobie poważyli mówiąc: Cóż to za rzecz, którą czynicie? albo się przeciw królowi buntujecie?
4.GDAŃSKA.2017Kiedy usłyszeli o tym Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, oraz Geszem Arab, szydzili z nas i wzgardzili nami, mówiąc: Co to za rzecz, którą robicie? Czy buntujecie się przeciw królowi?
5.KRUSZYŃSKIGdy usłyszał Sanballat Heronita i Tobiasz sługa, Ammonita, oraz Geszem Arab, naśmiewali się z nas i szydzili z nas, mówiąc: "Co to za rzecz wykonujecie? Przeciwko królowi się buntujecie?".
6.TYSIĄCL.WYD5Skoro Choronita Sanballat i ammonicki sługa, Tobiasz, i Arab Geszem to usłyszeli, lżyli nas i urągali nam, mówiąc: Co oznacza to, co czynicie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi?
7.BRYTYJKAA gdy Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc: Cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi?
8.POZNAŃSKAKiedy o tym usłyszeli Sanballat z Choron, Tobijja, sługa ammonicki, i Arab Geszem, szydzili z nas i okazywali nam wzgardę mówiąc: - Cóż to robicie? Czyż chcecie wystąpić przeciw królowi?
9.WARSZ.PRASKAKiedy dowiedzieli się o tym Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, a także Arab Geszem, zaczęli naśmiewać się z nas i strofować nas, mówiąc: Co wy tam robicie? Dlaczego podnosicie bunt przeciw królowi? A na to ja im odpowiedziałem:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co słysząc, Sanballat Choronita, Tobja sługa ammonicki i Arab Geszem, z nas szydzili oraz zlekceważyli, mówiąc: Co to za sprawa, którą czynicie? Czy buntujecie się przeciw królowi?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy o tym usłyszał Sanballat Choronita, Tobiasz, sługa amonicki, i Arab Geszem, zaczęli z nas kpić i drwić: Cóż wy tam robicie? Wzniecacie bunt przeciwko królowi?