« Nehe 2:4 Księga Nehemiasza 2:5 Nehe 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekłem krolu: „Widzili się dobrze krolowi a lubili się sługam twym przed obliczym twym, proszę, aby mi otpuścił do Żydowstwa do miasta pogrzebu oćca mego, ać je udziałam.
2.WUJEK.1923I rzekłem do króla: Jeźli się zda rzecz dobra królowi, a jeźli się podoba sługa twój przed obliczem twojem, abyś mię posłał do Żydowskiéj ziemie, do miasta grobu ojca mego, i będę je budował.
3.GDAŃSKA.1881I rzekłem do króla: Zdali się to za rzecz dobrą królowi, i jeżli ma łaskę sługa twój przed obliczem twojem, proszę, abyś mię posłał do ziemi Judzkiej, do miasta grobów ojców moich, abym je pobudował.
4.GDAŃSKA.2017Potem powiedziałem do króla: Jeśli król uważa to za dobre i jeśli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, proszę, abyś mnie posłał do Judy, do miasta grobów moich ojców, abym je odbudował.
5.KRUSZYŃSKIi odpowiedziałem królowi: "Jeżeli to wyda się królowi słusznym i jeśli sługa twój znajdzie łaskę przed obliczem twoim, niechaj będę wysłany do Judei, do miasta grobów ojców moich, abym je mógł odbudować".
6.TYSIĄCL.WYD5i rzekłem królowi: Jeśli to wyda się słuszne królowi i jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków, abym go odbudował.
7.BRYTYJKARzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować.
8.POZNAŃSKArzekłem do króla: - Jeżeli taka jest wola króla i jeżeli sługa twój jest ci miły, poślij mnie - proszę - do Judy, do miasta grobów moich ojców, abym je odbudował!
9.WARSZ.PRASKApowiedziałem królowi: Jeżeli królu, uznasz to za słuszne, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to pozwól mi, proszę, udać się do ziemi judzkiej, do miasta, w którym są groby moich przodków, abym mógł przystąpić do odbudowy tego miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedziałem do króla: Jeśli ta rzecz wyda się dobrą królowi i jeśli twój sługa znalazł łaskę przed twym obliczem, proszę, abyś mnie posłał do Judei, do miasta grobów moich przodków, abym je odbudował.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedziałem: Gdyby król uznał to za słuszne i jeśli jako twój sługa służę ci dobrze, proszę, poślij mnie do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców - chciałbym je odbudować.