« Nehe 2:5 Księga Nehemiasza 2:6 Nehe 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rze❬k❭ł krol i krolowa, a siedziała pole jego: „Za ktory długi czas droga twa będzie a kiedy się k nam wrocisz?” I slubiłem ❬ się❭ przed krolowym obliczym, i przepuścił mię, a jam ustawił czas mego wrocenia.
2.WUJEK.1923I rzekł mi król i królowa, która siedziała podle niego: Aż do którego czasu będzie droga twoja, a kiedy się wrócisz? I podobało się przed obliczem królewskiem, i posłał mię: i naznaczyłem mu czas.
3.GDAŃSKA.1881Nadto rzekł mi król (a królowa siedziała podle niego): Długoż będziesz na tej drodze, i kiedy się wrócisz? I podobało się to królowi, i posłał mię, gdym mu zamierzył pewny czas.
4.GDAŃSKA.2017Król – obok którego siedziała królowa – zapytał mnie: Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Gdy podałem mu termin, spodobało się to królowi i posłał mnie.
5.KRUSZYŃSKII rzekł król do mnie - a królowa siedziała obok niego. - "Jak długo będzie trwała twoja podróż i kiedy powrócisz?" Spodobało się królowi, że mnie wysłał i dałem mu termin.
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekł mi król, podczas gdy królowa siedziała obok niego: Jak długo potrwa twoja podróż? I kiedy powrócisz? I król, gdy podałem mu termin, raczył mnie wyprawić.
7.BRYTYJKAA król rzekł do mnie – królowa zaś siedziała obok niego – : Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin.
8.POZNAŃSKAKról, u którego boku siedziała królowa, spytał mnie: - Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Spodobał się królowi podany termin i pozwolił mi jechać.
9.WARSZ.PRASKAA król, w obecności królowej, która siedziała obok niego, odpowiedział mi tak: Jak długo będziesz w drodze i kiedy zamierzasz wrócić? Zgodził się król, bym się udał w drogę, a ja podałem czas wyjazdu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król mi powiedział (zaś królowa siedziała obok niego): Jak długo będziesz w tej drodze oraz kiedy powrócisz? Bo podobało się to królowi; więc kiedy mu określiłem czas, to mnie posłał.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy król w obecności królowej, która siedziała przy nim, zapytał: Jak długo potrwałaby twoja podróż i w jakim czasie mógłbyś być z powrotem? Widząc, że król skłania się ku spełnieniu mej prośby, podałem mu czas powrotu.