« Nehe 2:8 Księga Nehemiasza 2:9 Nehe 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przyszedłem ku wojewodam tej włości za rzeką i dałem jim listy krolowy. A posłał se mną krol książęta rycerstwa i jeźce.
2.WUJEK.1923I przyszedłem do książąt krainy za rzeką i oddałem im listy królewskie. A król posłał był zemną rotmistrze nad żołnierzmi i jezdne.
3.GDAŃSKA.1881A gdym przyszedł do starostów za rzeką, oddałem im listy królewskie. Posłał też był ze mną król rotmistrzów i jezdnych:
4.GDAŃSKA.2017A gdy przyszedłem do namiestników zarzecza, oddałem im listy króla. A król wyprawił ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców.
5.KRUSZYŃSKIPrzybyłem więc do wielkorządców za rzeką i wręczyłem im listy królewskie; król wysłał ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy przyszedłem do namiestników Transeufratei, wręczyłem im listy królewskie. A król wyprawił ze mną dowódców wojskowych wraz z jazdą.
7.BRYTYJKAGdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie. A król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców.
8.POZNAŃSKAI tak przybyłem do zarządców kraju za Eufratem i wręczyłem im królewskie listy polecające. Król nakazał także, aby mi towarzyszyli dowódcy wojskowi i jezdni.
9.WARSZ.PRASKAUdałem się więc do zarządców krainy leżącej za Rzeką i przedstawiłem im listy od króla. A król wysłał jako osłonę dla mnie doradców wojskowych oraz konnicę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy przyszedłem do nadzorców za rzeką, oddałem im listy króla. Król także posłał ze mną wojskowych dowódców i jeźdźców.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyłem więc do namiestników obszarów za Eufratem i przedstawiłem im listy królewskie. Król wysłał też ze mną dowódców wojskowych oraz oddział jezdnych.