« Nehe 3:25 Księga Nehemiasza 3:26 Nehe 3:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Natynnejszczy, jiż bydlili w Ofel przeciw bronie wodnej na wschod słuńca, udziałali wieżę przewysoką.
2.WUJEK.1923A Nathynejczycy mieszkali w Ophel aż naprzeciw bramie wodnéj na wschód słońca i wieży, która wychodziła.
3.GDAŃSKA.1881A Netynejczycy, co mieszkali w Ofel, poprawiali aż na przeciwko bramie wodnej na wschód słońca, i wieży wysokiej.
4.GDAŃSKA.2017A Netinici, mieszkający na Ofelu, naprawiali aż naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i do wieży wystającej.
5.KRUSZYŃSKINetynejczycy mieszkali na Ofelu, naprzeciwko bramy Wód, na wschód od wystającej wieży.
6.TYSIĄCL.WYD5a niewolnicy świątynni zamieszkiwali na Ofelu - aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i wystającej wieży.
7.BRYTYJKAAż do miejsca naprzeciwko Bramy Wód na wschodzie i baszty, która wystawała.
8.POZNAŃSKANiewolnicy Świątyni mieszkali na Ofelu, [miejscu, które] znajduje się naprzeciw bramy Wodnej w kierunku wschodnim i wysuniętej ku przodowi wieży.
9.WARSZ.PRASKAto jest od Bramy Wodnej na wschodzie i od wieży pałacowej. Słudzy świątyni mieszkali w tym czasie na wzgórzu Ofel.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Netynejczycy, którzy mieszkali w Ofel, naprawiali od wschodu słońca, naprzeciw bramy Wodnej oraz wysokiej wieży.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiewolnicy świątynni, którzy mieszkali na Ofelu, naprawiali mur aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i do wystającej baszty.