« Nehe 5:13 Księga Nehemiasza 5:14 Nehe 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA od tego dnia, jegoż mi był przykazał krol, abych był wodzem w ziemi Juda ode dwudziestu lat aż do XXXII lata krola Artakserse za dwanaćcie lat, ja i bracia moi zboża, jeż słuszało wodzom, nie jedlismy.
2.WUJEK.1923A od onego dnia, którego mi król przykazał, abym był książęciem w ziemi Judzkiéj, od roku dwudziestego aż do roku trzydziestego wtórego Artaxerxa króla, przez dwanaście lat ja i bracia moi nie jedliśmy rocznego obroku, który książętom dawać powinno.
3.GDAŃSKA.1881Owszem ode dnia, którego mi przykazał król, abym był książęciem ich w ziemi Judzkiej, od roku dwudziestego aż do roku trzydziestego i wtórego Artakserksesa króla, przez dwanaście lat, ja i bracia moi obrokuśmy książęcego nie jedli.
4.GDAŃSKA.2017Również od dnia, w którym ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi Judy, od dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku króla Artakserksesa, przez dwanaście lat, ja i moi bracia nie jedliśmy chleba przysługującego namiestnikowi.
5.KRUSZYŃSKIOtóż odednia którego król naznaczył mnie, abym był wielkorządcą w ziemi Judy, od roku dwudziestego aż do roku trzydziestego drugiego, króla Artakserksesa czyli przez lat dwanaście, ani ja, ani bracia moi, nie jedliśmy chleba wielkorządcy.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie od dnia, kiedy powołano mnie na namiestnika ziemi judzkiej - od roku dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku [panowania] króla Artakserksesa: przez dwanaście lat - ani ja nie jadłem chleba namiestnikowskiego, ani moi bracia.
7.BRYTYJKARównież nie korzystałem ani ja, ani moi bracia z utrzymania przysługującego namiestnikowi od dnia, kiedy ustanowiono mnie ich namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli dwanaście lat.
8.POZNAŃSKAPocząwszy od dnia, w którym ustanowiono mnie namiestnikiem w ziemi judzkiej, w okresie lat dwunastu, to jest od dwudziestego do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, ja ani moi bracia nie korzystaliśmy z przysługującego namiestnikowi uposażenia.
9.WARSZ.PRASKAOd dnia, w którym król mianował mnie zarządcą ziemi judzkiej, to znaczy do dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli przez dwanaście lat, nie jedliśmy nigdy chleba zarządcy ani ja, ani moi bracia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również ja oraz moi bracia nie jedliśmy przez dwanaście lat pokarmu rządcy, od dnia w którym król mi nakazał, abym był rządcą w ziemi Judy, czyli od roku dwudziestego – aż do trzydziestego drugiego roku króla Artakserksesa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChciałbym przy tym zaznaczyć, że od dnia, w którym ustanowiono mnie namiestnikiem w ziemi judzkiej, to jest od dwudziestego do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa, czyli przez dwanaście lat, ani ja, ani moi bracia nie korzystaliśmy z utrzymania należnego namiestnikowi.