« Nehe 5:6 Księga Nehemiasza 5:7 Nehe 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI umyśliło sierce me se mną a łajałem ślachcicom i wodzom, a rzekłem jim: „Zali lify bierzecie każdy z was ot swej braci?” I sebrałem przeciw jim wielikie sebranie
2.WUJEK.1923I myśliło serce moje zemną i zfukałem przednie i urząd i rzekłem im : A więc każdy z was lichwę wyciągacie od braci swéj? i zebrałem przeciw nim zgromadzenie wielkie.
3.GDAŃSKA.1881I umyśliłem w sercu swem, abym sfukał przedniejszych i przełożonych, mówiąc do nich: Wy jesteście, którzy obciążacie każdy brata swego; i zebrałem przeciwko nim zgromadzenie wielkie;
4.GDAŃSKA.2017Rozważyłem to w swoim sercu, po czym skarciłem dostojników i przełożonych, mówiąc do nich: Każdy z was uprawia lichwę wobec swoich braci. Zebrałem więc wielkie zgromadzenie przeciwko nim;
5.KRUSZYŃSKIA zastanowiwszy się sam w sobie, zgromiłem możnych, oraz dozorców i rzekłem do nich: "Wy, każdy z was obciąża brata swego!" I zebrałem przeciwko nim zgromadzenie wielkie,
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy - po namyśle - wystąpiłem przeciw możnym i zwierzchnikom, mówiąc do nich: Wy nakładacie ciężary jeden na drugiego! I zwołałem przeciw nim wielkie zgromadzenie,
7.BRYTYJKARozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy: Ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zwołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie
8.POZNAŃSKARozważyłem to najpierw w swym sercu, a następnie zwróciłem się do starszych i przełożonych z wyrzutami, mówiąc im: - Każdy z was uprawia lichwę wobec swych braci. I zwołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie ludu
9.WARSZ.PRASKAZastanowiwszy się, zacząłem karcić starszych ludu i urzędników tymi słowami: Sami nękacie różnymi ciężarami własnych braci! A potem, zwoławszy właśnie ze względu na nich wielkie zgromadzenie, powiedziałem im:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I umyśliłem w swoim sercu, by walczyć z przedniejszymi i przełożonymi, mówiąc do nich: Wy obciążacie – każdy swojego brata. Zatem zebrałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRozważyłem to więc w swoim sercu i oskarżyłem o to przedstawicieli wpływowych rodów oraz ludzi sprawujących władzę. Zarzuciłem im: Każdy z was, pożyczających, wymusza na swoim bracie lichwiarskie odsetki! Zwołałem też przeciw nim wielkie zgromadzenie