« Nehe 5:7 Księga Nehemiasza 5:8 Nehe 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzekłem jim: „Mysmy, jako wiecie, wykupili naszę bracią Żydy, jiż byli przedani poganom podle możenia naszego, przeto wy przedawacie bracią naszę, a my je będziem wypłacać?” I umilkli ani naleźli, cso by otpowiedzieli.
2.WUJEK.1923I rzekłem im: My, jako wiecie, wykupiliśmy bracią nasze, Żydy, którzy byli poganom zaprzedani, według przemożenia naszego: więc wy téż przedawać będziecie bracią waszę, i odkupować je będziem? I umilknęli a nie naleźli, coby odpowiedzieli.
3.GDAŃSKA.1881I rzekłem do nich: Myśmy odkupili braci naszych, Żydów, którzy byli zaprzedani poganom, podług przemożenia naszego; a jeszczeż wy sprzedawać będziecie braci waszych, a tak jakoby nam ich sprzedawać będziecie? I umilknęli, i nie znaleźli, coby odpo wiedzieć.
4.GDAŃSKA.2017I powiedziałem do nich: My według naszych możliwości odkupiliśmy swoich braci Żydów, którzy zostali zaprzedani poganom, a wy chcecie sprzedać swoich braci? Chcielibyście ich nam sprzedać? Oni zamilkli, nie znajdując odpowiedzi.
5.KRUSZYŃSKIrzekłem do nich: "Myśmy odkupili według naszej możności braci naszych Judejczyków zaprzedanych poganom, tymczasem wy sprzedawać będziecie braci waszych i ci nam są sprzedawani!" Zamilkli i nie znaleźli odpowiedzi.
6.TYSIĄCL.WYD5i powiedziałem im: My wedle możności wykupiliśmy braci swoich, Żydów zaprzedanych poganom; natomiast wy sprzedajecie braci swoich i oni nam się zaprzedają. Oni zamilkli i nie znaleźli odpowiedzi.
7.BRYTYJKAI rzekłem do nich: Myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów, zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci, i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli, i nie znaleźli słowa odpowiedzi.
8.POZNAŃSKAi rzekłem: - W miarę naszych możliwości wykupiliśmy braci naszych Żydów, którzy zostali sprzedani poganom. Wy natomiast zaprzedajecie teraz braci swoich, a oni są odsprzedawani nam. Zamilkli na to, nie znajdując żadnej odpowiedzi.
9.WARSZ.PRASKAWedług naszych możliwości wykupiliśmy naszych braci Żydów z rąk pogan, którym zostali sprzedani, a teraz sami chcecie sprzedać waszych braci, i to my właśnie mamy ich kupować? Zamilkli i nie wiedzieli, co na to odpowiedzieć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i do nich powiedziałem: My, według naszych możliwości, wykupiliśmy naszych braci, Judejczyków, co byli zaprzedani poganom – a wy jeszcze sprzedajecie naszych braci, do wewnątrz ich sprzedając? Więc umilkli, nie znajdując, co odpowiedzieć.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi tak im powiedziałem: My - na ile mogliśmy - wykupywaliśmy naszych braci, Żydów, którzy zaprzedali się u okolicznych narodów. Czy ma być tak, że wy ich będziecie sprzedawać, a my wykupywać?! A oni zamilkli. Nie znaleźli na to odpowiedzi!