« Nehe 9:2 Księga Nehemiasza 9:3 Nehe 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA powstali, aby stali, i cztli w księgach zakona Pana Boga swego cztyrkroć za dzień a cztyrkroć [przes noc], spowiadając się a chwaląc Pana Boga swego.
2.WUJEK.1923I podnieśli się, aby stali: i czytali na księgach zakonu Pana, Boga swego, cztery kroć przez dzień, i czterykroć się spowiadali i kłaniali się Panu, Bogu swemu.
3.GDAŃSKA.1881I powstali na miejscach swych, a czytali księgi zakonu Pana, Boga swego, cztery kroć przez dzień, i cztery kroć wyznawali a kłaniali się Panu Bogu swemu.
4.GDAŃSKA.2017Stali na swoim miejscu i czytali księgę Prawa PANA, swego Boga, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć dnia wyznawali grzechy i oddawali pokłon PANU, swemu Bogu.
5.KRUSZYŃSKIA gdy wstali na swe miejsca, czytali w księdze prawa Jahwe, ich Boga, przez jedną czwartą dnia, a przez drugą czwartą dnia wyznawali grzechy i oddawali cześć Jahwie, Bogu swojemu.
6.TYSIĄCL.WYD5Stali więc na swoim miejscu, a lewici czytali z księgi Prawa Pana, Boga swojego, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy, klęcząc przed Panem, Bogiem swoim.
7.BRYTYJKANastępnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu.
8.POZNAŃSKAStojąc każdy na swoim miejscu odczytywali przez jedną czwartą dnia Księgę Prawa Jahwe, Boga swego, a w ciągu następnej ćwierci dnia wyznawali swoje winy i oddawali pokłon Jahwe, Bogu swemu.
9.WARSZ.PRASKAPodczas gdy oni tak stali, każdy na swoim miejscu, czytano im Księgę Prawa Jahwe, ich Boga. Przez czwartą część dnia czytano im Księgę Prawa, a przez czwartą część dnia oni wyznawali swoje winy i oddawali cześć Jahwe, swemu Bogu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stojąc na swoich miejscach, czytali zwoje Prawa WIEKUISTEGO, swojego Boga, przez ćwierć dnia, cztery razy dziękując oraz kłaniając się WIEKUISTEMU, swojemu Bogu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITStojąc na swoich miejscach, przez czwartą część dnia czytali zwój z Prawem PANA, swojego Boga, a przez kolejną czwartą część dnia wyznawali grzechy i składali pokłony PANU, swojemu Bogu.