« Nehe 9:4 Księga Nehemiasza 9:5 Nehe 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekli uczeni Jozue a Cetmijel, Bani, Asebijasz, Serabija, Odoja, Sebna a Fataja: „Wstańcie a błogosławcie Panu Bogu naszemu od wieku aż do wieku, a błogosławcie jimieniu sławy twej z wysokości we wszem błogosławieństwie a chwale”. I rzekł Ezdrasz:
2.WUJEK.1923I mówili Lewitowie, Jozue i Cedmihel, Bani, Hasebnia, Serebia, Odaja, Sebnia, Phathahia: Wstańcie, błogosławcie Panu, Bogu waszemu, od wieku aż do wieku: a niech błogosławią imieniowi chwały twojéj wysokiemu we wszelakiem błogosławieństwie i chwale.
3.GDAŃSKA.1881I mówili Lewitowie Jesua, i Kadmiel, Bani, Hasabnejasz, Serebijasz, Odyjasz, Sebanijasz, Petachyjasz: Wstańcie, błogosławcie Panu, Bogu waszemu, od wieku aż na wieki, a niech błogosławią imieniowi twojemu chwalebnemu i wywyższonemu nad wszelkie błogosławieństwo i chwałę.
4.GDAŃSKA.2017Następnie Lewici: Jeszua, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz i Petachiasz powiedzieli: Powstańcie i błogosławcie PANU, waszemu Bogu, na wieki wieków. I niech będzie błogosławione twoje chwalebne imię, wywyższone nad wszelkie błogosławieństwo i wszelką chwałę.
5.KRUSZYŃSKII lewici: Jeszua, Kadmijel, Bani, Haszabniasz, Szerebiasz, Hodijasz, Szebanija, Fetahija, wołali: "Powstańcie, błogosławcie Jahwie, Bogu waszemu od wieków na wieki! I niech błogosławią imię chwały Twojej, które jest wywyższone ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę!".
6.TYSIĄCL.WYD5i lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz - rzekli: Wstańcie! Błogosławcie Pana, Boga naszego, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę.
7.BRYTYJKALewici zaś: Jeszua i Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz, Petachiasz rzekli: Powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na wieki. I błogosławili chwalebne imię Tego, który jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i uwielbienie, mówiąc:
8.POZNAŃSKAA następnie lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabneja, Szerebja, Hodijja, Szebanja i Petachja wydali polecenie: - Powstańcie i błogosławcie Jahwe, Bogu waszemu, na wieki wieków. Niech będzie błogosławione chwalebne Imię Twoje, które wzniosłością swoją przewyższa wszelkie błogosławieństwo i chwałę!
9.WARSZ.PRASKANatomiast lewici: Jozue, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz i Petachiasz mówili: Wstańcie i błogosławcie Jahwe, waszego Boga, na wieki wieków. Niech będzie błogosławione święte Imię Twoje, bo jest ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Lewici: Jeszua, Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Hodiasz, Szebaniasz i Petachiasz mówili: Wstańcie, wysławiajcie WIEKUISTEGO, waszego Boga, na wieki i na wieczność! Wysławiajcie chwalebne i wywyższone nad wszelkie wysławianie i chwałę Jego Imię!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLewici zaś, Jeszua i Kadmiel, Bani, Chaszabnejasz, Szerebiasz, Hodiasz, Szebaniasz i Petachiasz, wezwali: Powstańcie! Błogosławcie PANA, waszego Boga! [Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela] Od wieków - i na wieki! Błogosławili więc chwalebne Jego imię, wspanialsze niż wszystko, co można by ująć we wszelkim błogosławieństwie i uwielbieniu: