« Est 4:13 Księga Estery 4:14 Est 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo jeźli teraz milczeć będziesz, innym sposobem będą wybawieni Żydzi: a ty i dom ojca twego zginiecie. A kto wie, jeźliś nie dlatego dostąpiła królestwa, abyś na taki czas zgotowana była?
2.GDAŃSKA.1881Albowiem, jeźli ty tak cale milczeć będziesz na ten czas, ulżenie i wybawienie przyjdzie Żydom skąd inąd, ale ty i dom ojca twego zginiecie; a któż wie, jeźliś nie dla tego czasu dostąpiła królestwa?
3.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem ty całkowicie będziesz milczeć w tym czasie, uwolnienie i wybawienie dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, ale ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy nie na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królestwa?
4.CYLKOWBo jeślibyś rzeczywiście w czasie tym milczeć chciała tedy nadejdzie judejczykom wyzwolenie i ocalenie zkąd inąd ale ty i dom ojca twego zginiecie. A któż to wie, czyś nie gwoli temu właśnie czasowi królestwa dostąpiła!
5.KRUSZYŃSKIJeśli bowiem teraz zamilkniesz, będzie czas, że przyjdzie z innej strony ulżenie i wybawienie dla Judejczyków, a ty i dom ojca twego zginiecie. A któż wie, czyś nie dla tej chwili, jaka jest obecnie, dostąpiła godności królewskiej?"
6.TYSIĄCL.WYD5bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?
7.BRYTYJKABo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny?
8.POZNAŃSKAStanie się inaczej. Jeśli w takiej chwili ty będziesz milczała, ratunek i ocalenie przyjdzie dla Żydów z innej strony, ty sama natomiast zginiesz wraz z domem ojca twego. Któż wie, czy to właśnie nie ze względu na tę chwilę dostąpiłaś godności królewskiej?
9.WARSZ.PRASKAJeżeli ty nie przemówisz teraz, to skądinąd przyjdzie dla Żydów pomoc i ocalenie. Ale wtedy zginiesz ty sama i cały dom twojego ojca zostanie zgładzony. Kto wie, czy nie po to, [żeby ratować Żydów] akurat w tym czasie, zostałaś wyniesiona do godności królewskiej?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli w tym czasie zechcesz milczeć to wyzwolenie i ocalenie Judejczyków nadejdzie z innej strony, ale ty i dom twojego ojca zginiecie. Bo kto wie, czy nie z powodu tego czasu dostąpiłaś właśnie królestwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli w takiej chwili, jak ta, zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas, jak ten?