« Est 4:14 Księga Estery 4:15 Est 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Znowu Esther do Mardocheusza te słowa wskazała:
2.GDAŃSKA.1881I rzekła Estera, aby zasię oznajmiono Mardocheuszowi:
3.GDAŃSKA.2017Estera poleciła, by odpowiedziano Mardocheuszowi:
4.CYLKOWKazała tedy Estera odpowiedzieć Mardechajowi:
5.KRUSZYŃSKIEstera udzieliła odpowiedzi Mardocheuszowi:
6.TYSIĄCL.WYD5A Estera rzekła, aby odpowiedziano Mardocheuszowi:
7.BRYTYJKAWtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź:
8.POZNAŃSKA[Na te słowa] poleciła Estera oznajmić Mardocheuszowi:
9.WARSZ.PRASKAWtedy Estera przesłała taką odpowiedź Mardocheuszowi:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Estera kazała odpowiedzieć Mardechajowi:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: