« Est 4:16 Księga Estery 4:17 Est 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Szedł tedy Mardocheusz i uczynił wszystko, co mu była Esther rozkazała.
2.GDAŃSKA.1881Tedy szedł Mardocheusz, i uczynił wszystko, co mu była rozkazała Estera.
3.GDAŃSKA.2017Poszedł więc Mardocheusz i uczynił wszystko, co mu rozkazała Estera.
4.CYLKOWI odszedł Mardechai, i uczynił ściśle tak, jak mu poleciła Estera.
5.KRUSZYŃSKIMardocheusz odszedł i uczynił wszystko, co mu Estera poleciła.
6.TYSIĄCL.WYD5I poszedł Mardocheusz, i uczynił stosownie do tego wszystkiego, co mu poleciła Estera.
7.BRYTYJKAWtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera.
8.POZNAŃSKAOdszedł więc Mardocheusz i zarządził wszystko tak, jak mu to poleciła Estera.
9.WARSZ.PRASKAPoszedł tedy Mardocheusz i uczynił wszystko dokładnie tak, jak mu poleciła Estera.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mardechaj odszedł i uczynił ściśle tak, jak mu poleciła Estera.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera.