« Est 4:5 Księga Estery 4:6 Est 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyszedłszy Athach, szedł do Mardocheusza stojącego na ulicy miejskiéj przede drzwiami pałacu.
2.GDAŃSKA.1881Wyszedł tedy Atach do Mardocheusza na ulicę miejską, która była przed bramą królewską;
3.GDAŃSKA.2017Wyszedł więc Hatak do Mardocheusza na plac miejski, który był przed bramą królewską;
4.CYLKOWI tak wyszedł Hathach do Mardechaja na plac miejski znajdujący się przed bramą królewską.
5.KRUSZYŃSKITedy Hatakh wyszedł do Mardocheusza na plac miejski, który jest przed bramą królewską;
6.TYSIĄCL.WYD5I poszedł Hatak do Mardocheusza na rynek miasta, który był przed Bramą Królewską.
7.BRYTYJKAHatach poszedł do Mordochaja na plac miejski leżący przed Bramą Królewską.
8.POZNAŃSKAHatak wyszedł do Mardocheusza na plac miejski, znajdujący się przed bramą Królewską.
9.WARSZ.PRASKAI przyszedł Hatak do Mardocheusza, który znajdował się na placu przed bramą pałacową.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Hathach wyszedł do Mardechaja na plac królewski, który mieścił się przed królewską bramą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHatak wyszedł zatem do Mordochaja na plac miejski położony przed Bramą Królewską.