« Est 4:6 Księga Estery 4:7 Est 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który mu powiedział wszystko, co się działo, jako Aman obiecał, że miał wnieść śrebro do skarbów królewskich na Żydów wytracenie.
2.GDAŃSKA.1881I oznajmił mu Mardocheusz wszystko, co mu się przydało, i o tej sumie srebra, którą obiecał Haman odważyć do skarbu królewskiego przeciwko Żydom, aby byli wytraceni.
3.GDAŃSKA.2017I Mardocheusz opowiedział mu wszystko, co mu się przydarzyło, także o sumie srebra, którą Haman obiecał odważyć do skarbca królewskiego za Żydów, aby zostali wytraceni.
4.CYLKOWOpowiedział mu tedy Mardechai o wszystkiem co go spotkało, dając szczegółowe wyjaśnienie o pieniądzach, które przyrzekł Haman odważyć do skarbu królewskiego za judejczyków, aby ich wytracono.
5.KRUSZYŃSKIi Mardocheusz powiadomił go o wszystkim, co się wydarzyło, tudzież o sumie srebra, którą Aman kazał odważyć do skarbców królewskich, gdy Judejczycy będą wytraceni.
6.TYSIĄCL.WYD5Mardocheusz opowiedział mu wszystko, co się zdarzyło, i dokładnie powiadomił go o sumie srebra, którą Haman przyrzekł wpłacić do skarbca królewskiego za Żydów, skoro tylko będzie mógł ich wytracić.
7.BRYTYJKAMordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów.
8.POZNAŃSKAMardocheusz opowiedział mu o wszystkim, co mu się przydarzyło, zwłaszcza o owej sumie srebra, którą Haman obiecał odważyć do skarbca królewskiego w zamian za wytracenie Żydów.
9.WARSZ.PRASKAOpowiedział mu Mardocheusz o wszystkim, co zaszło. Wspomniał także o tym, ile to srebra zobowiązał się Haman przekazać do skarbca królewskiego, skoro tylko zostaną wymordowani wszyscy Żydzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mardechaj opowiedział mu o wszystkim, co go spotkało, dając szczegółowe wyjaśnienie o pieniądzach, które Haman przyrzekł odważyć do królewskiego skarbu za Judejczyków, aby ich wytracono.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMordochaj opowiedział mu o wszystkim, co go spotkało. Podał dokładną kwotę w srebrze, którą Haman obiecał wnieść do skarbców królewskich za wytępienie Żydów.