« Est 4:7 Księga Estery 4:8 Est 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I kopiją téż wyroku, który był przybit w Susan, dał mu, aby królowéj ukazał i napominał ją, aby weszła do króla i prosiła go za ludem swoim.
2.GDAŃSKA.1881Nadto dał mu przepis wyroku, który był przybity w Susan na wytracenie ich, aby okazał Esterze, i oznajmił jej; a żeby jej rozkazał, aby szła do króla, i prosiła go, a przyczyniła się do niego za ludem swoim.
3.GDAŃSKA.2017Ponadto dał mu odpis dekretu o ich zagładzie, który ogłoszono w Suzie, aby pokazał go Esterze, powiadomił ją i rozkazał, aby poszła do króla, błagając go o swój lud i wstawiając się za nim.
4.CYLKOWDosłowny też odpis piśmiennego rozporządzenia, które wydane zostało w Suzie celem ich wytępienia wręczył mu, aby go pokazał Esterze i powiadomił ją, i polecił jej, aby poszła do króla i błagała go, a wstawiła się u niego za ludem swoim.
5.KRUSZYŃSKIDał mu też kopię pisma dekretu, jaki został ogłoszony w Suzie w celu wytracenia Judejczyków, aby go okazał Esterze i opowiedział jej; polecił jej też, aby udała się do króla, aby go błagała i prosiła przed nim za swoim narodem.
6.TYSIĄCL.WYD5A odpis dokumentu prawnego, który wydano w Suzie, aby ich wytracić, dał mu do pokazania Esterze, celem powiadomienia jej i polecenia, aby poszła do króla i błagała go o łaskę oraz prosiła przed nim za ludem swoim.
7.BRYTYJKADał mu też odpis zarządzenia prawnego wydanego w Suzie w sprawie ich wytracenia, aby pokazał go Esterze, by jej o tym donieść i polecić jej, aby poszła do króla błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem.
8.POZNAŃSKANadto wręczył mu odpis dekretu o ich zagładzie, ogłoszonego w Suzie, aby pokazał go Esterze oraz by powiadamiając ją o wszystkim przekazał jego życzenie, żeby się udała do króla, błagając go o łaskę i wstawiając się przed nim za swoim ludem.
9.WARSZ.PRASKAWręczył mu także odpis ogłoszonego w Suzie dekretu skazującego Żydów na zagładę. Dekret ten miał Hatak pokazać Esterze. Miał jej też opowiedzieć wszystko, prosząc ją, aby udała się do króla i błagała go na wszelkie sposoby o łaskę dla swego ludu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wręczył mu dosłowny odpis pisemnego rozporządzenia, które zostało wydane w Suzie w celu ich wytępienia, aby go pokazał Esterze oraz ją powiadomił i jej polecił, by poszła do króla i go błagała, i wstawiła się u niego za swoim ludem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekazał mu też odpis wydanego w Suzie zarządzenia o zagładzie Żydów. Poprosił, aby pokazał je Esterze oraz polecił - w jego imieniu - aby udała się do króla i wybłagała u niego miłosierdzie dla swojego ludu.