« Est 4:8 Księga Estery 4:9 Est 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wróciwszy się Athach, powiedział Esther wszystko, co był Mardocheusz rzekł.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedłszy Atach oznajmił Esterze słowa Mardocheuszowe.
3.GDAŃSKA.2017Przyszedł więc Hatak i przekazał Esterze słowa Mardocheusza.
4.CYLKOWI przybył Hathach i opowiedział Esterze słowa Mardechaja.
5.KRUSZYŃSKIHatakh wszedł i powiadomił Esterę o słowach Mardocheusza.
6.TYSIĄCL.WYD5A Hatak odszedł i przekazał Esterze słowa Mardocheusza.
7.BRYTYJKAA gdy Hatach odszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja,
8.POZNAŃSKAHatak wrócił i powtórzył Esterze to, co powiedział Mardocheusz.
9.WARSZ.PRASKAWrócił Hatak i powtórzył Esterze wszystko, co usłyszał od Mardocheusza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Hathach przybył i opowiedział królowej słowa Mardechaja.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHatak przyszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja.