« Est 5:3 Księga Estery 5:4 Est 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ona odpowiedziała: Jeźli się królowa podoba, proszę, żebyś dziś przyszedł do mnie i Aman z tobą, na ucztę, którąm nagotowała.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedziała Ester: Jeźli się królowi podoba, niech przyjdzie król i Haman dzisiaj na ucztę, którąm dla niego nagotowała.
3.GDAŃSKA.2017Estera odpowiedziała: Jeśli to się królowi podoba, to niech przyjdzie król i Haman dzisiaj na ucztę, którą dla niego przygotowałam.
4.CYLKOWI odpowiedziała Estera: Jeżeli to król za dobre uzna, niechaj raczy przyjść dzisiaj król wraz z Hamanem na ucztę, którąm przygotowała dla niego.
5.KRUSZYŃSKIEstera odpowiedziała: "Jeśli to wyda się królowi dobrym, niechaj król wraz z Amanem przyjdzie dzisiaj na ucztę, jaką dla niego przygotowałam".
6.TYSIĄCL.WYD5Na to Estera odpowiedziała: Jeśli król uzna to za słuszne, to niech przyjdą dzisiaj król i Haman na ucztę, którą przygotowałam dla niego.
7.BRYTYJKAEstera odpowiedziała: Jeśli król uzna to za dobre, to niech raczy król przyjść dziś z Hamanem na ucztę, jaką dla niego przygotowałam.
8.POZNAŃSKAEstera odrzekała: - Jeżeli spodoba się to królowi, niech król wraz z Hamanem zechce przyjść dziś na ucztę, którą przygotowałam na jego cześć.
9.WARSZ.PRASKARzekła na to Estera: Jeśli król jest tak łaskaw, to niech raczy przyjść dziś razem z Hamanem na ucztę, którą przygotowała twoja służebnica.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Estera odpowiedziała: Jeśli król uzna to za dobre, niech król wraz z Hamanem raczy dzisiaj przyjść na ucztę, którą dla niego przygotowałam.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEstera odpowiedziała: Jeśli król uzna to za słuszne, to zapraszam, niech król z Hamanem przyjdzie dziś na ucztę, którą dla niego przygotowałam.