« Est 6:5 Księga Estery 6:6 Est 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy wszedł, rzekł k niemu: Co ma być uczyniono mężowi, którego król chce uczcić? A Aman, myśląc w sercu swojem i rozumiejąc, że król nikogo innego nie chciał uczcić oprócz niego,
2.GDAŃSKA.1881I wszedł Haman. Któremu król rzekł: Coby uczynić mężowi temu, którego król chce uczcić? (a Haman myślił w sercu swem: Komużby chciał król uczciwość większą wyrządzić nad mię?)
3.GDAŃSKA.2017I Haman wszedł. A król zapytał go: Co uczynić temu mężczyźnie, którego król chce uczcić? A Haman myślał w swoim sercu: Kogo by król chciał uczcić bardziej niż mnie?
4.CYLKOWA gdy wszedł Haman zapytał go się król: Cóż należy czynić mężowi, którego król uczcić pragnie? Pomyślał tedy Haman w sercu swojem: Kogóż by pragnął król uczcić więcej nademnie?
5.KRUSZYŃSKIAman wszedł, a król rzekł do niego: "Co należy uczynić człowiekowi, którego król chce wynagrodzić?" I rzekł Aman do siebie: "Kogożby chciał król wyróżnić więcej odemnie?"
6.TYSIĄCL.WYD5I Haman przyszedł, a król rzekł do niego: Co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić? A Haman mówił sam do siebie: Kogóż by król chciał uczcić bardziej niż mnie?
7.BRYTYJKAA gdy Haman wszedł, rzekł do niego król: Co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman pomyślał wtedy: Kogóż innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie?
8.POZNAŃSKAA gdy Haman wszedł, zapytał go król: - Co należy uczynić dla męża, którego król pragnie uczcić? Pomyślał Haman: - A kogóż to innego chciałby król uczcić, jeśli nie mnie?
9.WARSZ.PRASKAKiedy Haman wszedł, król go zapytał: Co powinno się uczynić człowiekowi, któremu król chciałby wyrazić swoje szczególne uznanie? Haman pomyślał sobie natychmiast: Kogóż król chciałby wyróżnić bardziej niż mnie?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy Haman wszedł, król go zapytał: Co należy uczynić mężowi, którego król pragnie uczcić? Więc Haman pomyślał w swoim sercu: Kogo by król więcej niż mnie pragnął uczcić?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Haman wszedł, król go zapytał: Powiedz, co można by zrobić dla człowieka, którego król pragnąłby szczególnie wyróżnić? A kogóż to król pragnąłby wyróżnić bardziej niż mnie? - pomyślał Haman.