« Est 7:2 Księga Estery 7:3 Est 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któremu ona odpowiedziała: Jeźliżem nalazła łaskę w oczach twoich, o królu, i jeźlić się podoba, daruj mię duszą moją, o którą proszę, i ludem moim, za którym się przyczyniam.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedziała królowa Ester, i rzekła: Jeźlim znalazła łaskę przed oczyma twemi, o królu! a jeźli się królowi podoba, niech mi będzie darowany żywot mój na prośbę moję, i naród mój na żądość moję.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy królowa Estera odpowiedziała: Jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, o królu, i jeśli królowi się spodoba, niech będzie mi darowane moje życie na moją prośbę i mój naród na moje życzenie.
4.CYLKOWI odpowiedziała królowa Estera, i rzekła: Jeżelim znalazła łaskę w oczach twoich, królu, a jeżeli to król za dobre uzna, niechaj mi darowane będzie życie moje gwoli prośbie mojej, a lud mój gwoli życzeniu mojemu!
5.KRUSZYŃSKIKrólowa Estera, zabrawszy głos, rzekła: "Jeślim znalazła łaskę w oczach twoich, o królu, i jeśli to król uzna za dobre, niech mi będzie darowane życie - oto moja prośba, i dla ludu mego - oto moje żądanie,
6.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi rzekła królowa Estera: Królu, jeśli darzysz mnie życzliwością i jeśli król uzna za słuszne, to niech będzie darowane mi życie - oto moje życzenie, i lud mój - oto moja prośba!
7.BRYTYJKAW odpowiedzi królowa Estera rzekła: Jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie.
8.POZNAŃSKAWówczas odpowiedziała królowa Estera tymi słowy: - Jeżelim naprawdę znalazła łaskę w oczach twoich, o królu, i jeżeli to wyda ci się słuszne, daruj mi życie. Oto moja prośba. Daruj je także ludowi memu. Oto moje życzenie.
9.WARSZ.PRASKAOdpowiedziała na to królowa Estera: Jeśli znalazłam łaskę u króla i jeśli jest dla mnie tak dobry, to niech raczy darować życie mnie i mojemu narodowi. Taka jest moja prośba i moje największe pragnienie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A królowa Estera odpowiedziała, mówiąc: Jeżeli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za dobre niech mi, zgodnie z mą prośbą, będzie darowane moje życie, a mojemu ludowi zgodnie z moim życzeniem.
11.EIB.BIBLIA.2016Wówczas królowa Estera odpowiedziała: Jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za słuszne, to niech na moją prośbę będzie mi darowane życie i na moje życzenie - mój lud.