« Est 10:3 Księga Hioba 1:1 Hiob 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mąż był w ziemi Hus, imieniem Job, a był to mąż szczery i prosty i bojący się Boga, odstępujący od złego.
2.GDAŃSKA.1881Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego.
3.GDAŃSKA.2017Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob; ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła.
4.CYLKOWŻył niegdyś mąż w ziemi Uc, imieniem Ijob; a był to mąż nieskazitelny i prawy, bogobojny a stroniący od złego.
5.KRUSZYŃSKIBył w ziemi Huc mąż imieniem Job; był on człowiekiem bez skazy, uczciwym, bojącym się Boga i unikającym złego.
6.TYSIĄCL.WYD5Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła.
7.BRYTYJKABył mąż w ziemi Uz imieniem Job; a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.
8.POZNAŃSKAŻył niegdyś w ziemi Uc człowiek imieniem Job. Był to mąż nieskazitelny, prawy, bojący się Boga i unikający zła.
9.WARSZ.PRASKAŻył kiedyś w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż szlachetny i sprawiedliwy. Żył bogobojnie, unikając wszelkiego zła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ziemi Uc żył niegdyś mąż o imieniu Ijob; a był to mąż prawdomówny, nienaganny i stroniący od złego, sprawiedliwy i bogobojny.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ziemi Us był pewien człowiek. Miał na imię Job. Był on nienaganny i prawy. Żył w bojaźni Bożej i stronił od zła.