« Hiob 1:15 Księga Hioba 1:16 Hiob 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, i uderzywszy na owce i sługi, spalił je, i wybiegałem się ja sam, abym ci oznajmił.
2.GDAŃSKA.1881A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł drugi, i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba i spalił owce i sługi, i pożarł ich; a uszedłem tylko ja, ja sam, abym ci oznajmił.
3.GDAŃSKA.2017A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: Ogień Boży spadł z nieba, spalił owce i sługi i pochłonął ich. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić.
4.CYLKOWJeszcze ten mówił, gdy przybiegł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba i spalił trzody i sługi i pochłonął je, i uszedłem tylko sam jeden, aby cię powiadomić.
5.KRUSZYŃSKIGdy ten jeszcze mówił, a inny przybył i rzekł: "Ogień Boży spadł z nieba, objął owce i sługi i pochłonął je. Jam tylko jeden ocalał, aby cię powiadomić".
6.TYSIĄCL.WYD5ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść.
7.BRYTYJKAGdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść.
8.POZNAŃSKAA gdy ten jeszcze mówił, nadbiegł inny i zawołał: - Ogień Boży spadł z nieba, ogarnął twoje owce i sługi i spalił je. Ja jeden tylko zdołałem ujść, aby cię o tym powiadomić.
9.WARSZ.PRASKAJeszcze nie skończył mówić, gdy nadbiegł inny i powiedział: Ogień Boży spadł na ziemię, przeniósł się na stado owiec oraz sługi i zniszczył wszystko. Ocalałem ja jeden i przychodzę, żeby ci o tym powiedzieć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten jeszcze mówił, kiedy przybiegł inny i powiedział: Boży ogień spadł z nieba, spalił trzody, sługi i ich pochłonął, a sam jeden tylko uszedłem, aby cię powiadomić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeszcze dobrze nie skończył, a już zjawił się następny posłaniec: Ogień Boży spadł z nieba - oznajmił. - Spalił trzodę i służbę! Tylko ja uszedłem, aby ci o tym donieść.