« Hiob 1:20 Księga Hioba 1:21 Hiob 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł: Nagom wyszedł z żywota matki mojéj i nago się tam wrócę: Pan dał, Pan odjął: jako się Panu upodobało, tak się stało: niech będzie imię Pańskie błogosławione.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Nagim wyszedł z żywota matki mojej, i nagim się zaś tamże wrócę; Pan dał, Pan też wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział: Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione.
4.CYLKOWI rzekł: Nagim wyszedł z łona matki mojej i nagim się tam wrócę: Wiekuisty dał, Wiekuisty też zabrał - błogosławione niechaj będzie imię Wiekuistego!
5.KRUSZYŃSKIi rzekł: "Nagim wyszedł z łona matki mojej i nagi tam powrócę, Bóg dał, Bóg odjął; niechaj imię Boże będzie błogosławione!"
6.TYSIĄCL.WYD5i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!
7.BRYTYJKAI rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.
8.POZNAŃSKAPo czym rzekł: - Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi tam powrócę. Jahwe dał i Jahwe wziął, niech będzie błogosławione imię Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAPotem powiedział: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi również tam wrócę. Pan dał, Pan wziął. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powiedział: Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi się tam wrócę. WIEKUISTY dał i WIEKUISTY też zabrał; niech będzie błogosławione Imię WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. PAN dał - PAN wziął, niech imię PANA będzie błogosławione.