« Hiob 1:21 Księga Hioba 1:22 Hiob 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W tem wszystkiem nie zgrzeszył Job usty swemi i nic głupiego nie wyrzekł przeciw Bogu.
2.GDAŃSKA.1881W tem wszystkiem nie zgrzeszył Ijob, a nie przypisał Bogu nic nieprzystojnego.
3.GDAŃSKA.2017W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego.
4.CYLKOWW tem wszystkiem nie zgrzeszył Ijob i nie rzucił złorzeczenia Bogu.
5.KRUSZYŃSKIW tym wszystkim Job nie zgrzeszył i nie dopuścił się niczego nierozsądnego względem Boga.
6.TYSIĄCL.WYD5W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.
7.BRYTYJKAW tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu.
8.POZNAŃSKAZ okazji tego wszystkiego Job nie zgrzeszył ani nie uskarżał się na Boga.
9.WARSZ.PRASKAZnosząc to wszystko nie dopuścił się Hiob żadnego grzechu i wcale nie szemrał przeciwko Bogu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tym wszystkim Ijob nie zgrzeszył oraz nie rzucił Bogu złorzeczenia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMimo tego wszystkiego Job nie zgrzeszył. Nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie.