« Hiob 1:3 Księga Hioba 1:4 Hiob 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I chadzali synowie jego i sprawowali uczty wedle domów, każdy dnia swego. I posławszy wzywali trzech sióstr swoich, aby z nimi jadały i piły.
2.GDAŃSKA.1881I schadzali się synowie jego, a sprawowali uczty, każdy w domu swym, dnia swojego; i posyłali, a wzywali trzy siostry swoje, aby jadały i pijały z nimi.
3.GDAŃSKA.2017Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę, każdy w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali po swoje trzy siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi.
4.CYLKOWI bywało, że urządzali synowie jego uczty w domu każdego z kolei; wtedy posyłali i zapraszali za każdym razem i trzy siostry swoje, aby jadły i piły wraz z nimi.
5.KRUSZYŃSKISynowie jego udawali się jeden do drugiego i urządzali w swoim dniu ucztę; posyłali też i zapraszali trzy swoje siostry, aby z nimi jadły i piły.
6.TYSIĄCL.WYD5Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy siostry, by jadły i piły z nimi.
7.BRYTYJKASynowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu; wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły.
8.POZNAŃSKASynowie jego mieli zwyczaj schodzić się na uczty, które każdy z nich kolejno urządzał w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali też po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby jadły i piły z nimi.
9.WARSZ.PRASKAJego synowie urządzali uczty kolejno – każdego dnia w domu jednego z nich. Zapraszali wtedy również swoje trzy siostry, z którymi razem jedli i pili.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I bywało, że jego synowie urządzali uczty w domu każdego po kolei. Wtedy posyłali oraz za każdym razem zapraszali swoje trzy siostry, by wraz z nimi jadły i piły.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJego synowie mieli zwyczaj urządzania uczt. Każdy czynił to w swoim domu, w ustalonym dniu, a zapraszali na uczty także swoje trzy siostry, aby wraz z nimi jadły i piły.