« Hiob 1:8 Księga Hioba 1:9 Hiob 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któremu szatan odpowiadając rzekł: Aza się Job darmo Boga boi?
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział szatan Panu i rzekł: Izaż się Boga Ijob darmo boi?
3.GDAŃSKA.2017A szatan odpowiedział PANU: Czy Hiob za darmo boi się Boga?
4.CYLKOWNa to odparł szatan Wiekuistemu i rzekł: Alboż jest Ijob darmo bogobojnym?
5.KRUSZYŃSKIA odpowiadając szatan, rzekł do Boga: "Czyż to za darmo Job boi się Boga?.
6.TYSIĄCL.WYD5Szatan na to do Pana: Czyż za darmo Hiob czci Boga?
7.BRYTYJKANa to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny?
8.POZNAŃSKAA szatan odpowiedział na to Jahwe: - Czy to tak bezinteresownie Job czci Boga?
9.WARSZ.PRASKASzatan zaś odpowiedział Panu mówiąc: A czy to tak bez powodu żyje Hiob bojaźnią Bożą?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na to szatan odparł WIEKUISTEMU, mówiąc: Czyż Ijob jest za darmo bogobojnym?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA szatan odpowiedział PANU: Czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej?