« Hiob 12:12 Księga Hioba 12:13 Hiob 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923U niego jest mądrość i moc, on ma radę i zrozumienie.
2.GDAŃSKA.1881Dopieroż u Pana jest mądrość, i siła, i rada, i umiejętność.
3.GDAŃSKA.2017Ale u niego jest mądrość i siła, u niego rada i roztropność.
4.CYLKOWAle u Niego samego tylko mądrość i moc, Jego jest rada i roztropność!
5.KRUSZYŃSKIW Bogu jest mądrość i moc, u niego rada i roztropność.
6.TYSIĄCL.WYD5U Niego jest mądrość i potęga, On ma radę i rozum.
7.BRYTYJKAAle u niego jest mądrość i moc, u niego rada i roztropność.
8.POZNAŃSKAW Nim jest mądrość i wszechmoc, w Nim roztropna rada i rozwaga.
9.WARSZ.PRASKATylko u Niego i mądrość, i moc, On tylko mądrze radzi i rozsądza słusznie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale u Niego samego jest tylko mądrość i moc, Jego jest rada i roztropność.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITU Boga jest mądrość i siła, u Niego rada i rozum.