« Hiob 14:14 Księga Hioba 14:15 Hiob 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zawołasz mię, a ja odpowiem tobie: dziełowi rąk twoich podasz prawicę.
2.GDAŃSKA.1881Zawołasz, a ja tobie odpowiem; a spraw rąk twoich pożądasz.
3.GDAŃSKA.2017Zawołasz, a ja ci odpowiem; zatęsknisz za dziełem swoich rąk.
4.CYLKOWWezwałbyś a jabym Ci odpowiedział, za dziełem rąk Twoich byś zatęsknił!
5.KRUSZYŃSKIWezwiesz mnie, a ja ci odpowiem, za dziełem rąk swoich zatęsknisz.
6.TYSIĄCL.WYD5Ty byś zawezwał, ja bym Ci odpowiadał, zapragnąłbyś dzieła rąk swoich.
7.BRYTYJKAWtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.
8.POZNAŃSKAZawołasz mnie, a ja Ci odpowiem, zatęsknisz za dziełem rąk swoich.
9.WARSZ.PRASKAOdpowiedziałbym zaraz, gdybyś mnie zawołał, zatęskniłbyś za dziełem rąk Twoich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wezwałbyś, a ja bym Ci odpowiedział, bo byś zatęsknił za dziełem Twoich rąk.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz wołał, a ja ci odpowiem, zatęsknisz za tworem swych rąk.