« Hiob 14:19 Księga Hioba 14:20 Hiob 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Umocniłeś go maluczko, aby wiecznie przeminął: odmienisz twarz jego i wypuścisz go.
2.GDAŃSKA.1881Przemagasz go ustawicznie, a on schodzi; odmieniasz postać jego, i wypuszczasz go.
3.GDAŃSKA.2017Stale pokonujesz go, a on odchodzi; zmieniasz jego oblicze i odprawiasz go.
4.CYLKOWPokonywasz go na zawsze, a odchodzi, przeobrażasz oblicze jego i puszczasz go.
5.KRUSZYŃSKIPrzemagasz go ustawicznie i schodzi, odmieniasz postać jego i zwalniasz go.
6.TYSIĄCL.WYD5Miażdżysz na zawsze i on odchodzi, pozbawiasz kształtu, odsyłasz.
7.BRYTYJKABierzesz na zawsze nad nim górę – i odchodzi; zmieniasz jego oblicze – i odprawiasz go.
8.POZNAŃSKAStale uderzasz w niego i odchodzi, odmieniasz jego postać i odrzucasz go.
9.WARSZ.PRASKAMiażdżysz człowieka na zawsze i musi zginąć, zmieniasz jego wygląd i oddalasz od siebie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokonujesz go na zawsze i odchodzi, przeobrażasz jego oblicze i go puszczasz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPokonujesz go na zawsze - i odchodzi; odmieniasz jego oblicze - i odprawiasz.