« Hiob 15:18 Księga Hioba 15:19 Hiob 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którym samym dana jest ziemia, a obcy nie przeszedł przez nię.
2.GDAŃSKA.1881Którym samym dana była ziemia, a żaden obcy nie przeszedł przez nię.
3.GDAŃSKA.2017Im samym dana była ziemia i żaden obcy nie przeszedł wśród nich.
4.CYLKOWIm samym jeszcze była ziemia oddana, a nie był przeszedł obcy w pośród nich.
5.KRUSZYŃSKIim to samym był kraj dany a żaden obcy wśród nich nie przeszedł.
6.TYSIĄCL.WYD5Im samym ziemię oddano, bo obcych wśród nich nie było.
7.BRYTYJKAIm samym była dana ziemiai żaden cudzoziemiec nie osiadł jeszcze wśród nich.
8.POZNAŃSKAIm tylko dana była ziemia i nikogo z obcych pośród nich nie było.
9.WARSZ.PRASKATo tylko im został kraj ten dany, nie było wśród nich obcego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kiedy ziemia im samym była oddana i nie przeszedł pośród nich obcy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITktórzy sami mieszkali w swojej ziemi, zanim przemierzył ją ktokolwiek obcy.