« Hiob 15:19 Księga Hioba 15:20 Hiob 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po wszystkie dni niezbożnik się pyszni, a lat okrucieństwa jego nie jest pewna liczba.
2.GDAŃSKA.1881Po wszystkie dni swoje sam siebie niepobożny boleśnie trapi, a nie wiele lat zamierzono okrutnikowi.
3.GDAŃSKA.2017Niegodziwy żyje w udręce przez wszystkie swoje dni i niewiele lat wyznaczono ciemięzcy.
4.CYLKOWPo wszystkie dni swoje musi niegodziwy się trwożyć i po wszystkie lata, które zachowane są okrutnemu.
5.KRUSZYŃSKI"Bezbożny przez wszystkie dni jest pogrążony w rozterce, a nie wielka liczba lat jest przeznaczona ciemiężycielowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Nieprawy jest zawsze w strachu, policzone są lata tyrana,
7.BRYTYJKABezbożny żyje w trwodze po wszystkie dnii tylko niewiele lat wyznaczono ciemięzcy.
8.POZNAŃSKAGrzesznik zawsze jest w rozterce i niewiele lat wyznaczono dla gwałtownika.
9.WARSZ.PRASKAA grzesznik drży ze strachu przez całe swe życie, policzone są wszystkie dni tyrana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niegodziwy musi się trwożyć po wszystkie swoje dni i według liczby lat zachowanych dla okrutnego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż bezbożny cierpi całe życie i niedługo żyją ludzie okrutni.