« Hiob 15:34 Księga Hioba 15:35 Hiob 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Począł boleść i urodził nieprawość, a żywot jego gotuje zdrady.
2.GDAŃSKA.1881Poczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.
3.GDAŃSKA.2017Poczęli krzywdę i urodzili nieprawość, a ich łono przygotowuje oszustwo.
4.CYLKOWPoczęli nieprawość, a zrodzili nieszczęście, a żywot ich przygotowuje obłudę.
5.KRUSZYŃSKIPoczął nieprawość i występek zrodził, a łono jego nagotowało zdradę".
6.TYSIĄCL.WYD5Kto krzywdę pocznie, ten zrodzi nieszczęście, gdyż wnętrze gotuje mu zawód.
7.BRYTYJKAPoczęli krzywdę i porodzili bezprawie, a dzieckiem ich łona jest oszukaństwo.
8.POZNAŃSKAKto zło poczyna, ten rodzi nieszczęście, tak własne łono zgotuje mu rozczarowanie.
9.WARSZ.PRASKAKto pocznie krzywdę, ten zrodzi nieszczęście, sam w sobie nosi bolesny zawód.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poczęli rozpacz, zrodzili próżność, a ich życie przygotowuje zdradę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoczęli krzywdę i porodzili nieprawość, a w ich łonie rozwija się fałsz.