« Hiob 15:3 Księga Hioba 15:4 Hiob 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ile z ciebie jest, wypróżniłeś bojaźń i odjąłeś prośby przed Bogiem.
2.GDAŃSKA.1881Zaiste ty psujesz bojaźń Bożą i znosisz modlitwy do Boga.
3.GDAŃSKA.2017Ty nawet odrzucasz bojaźń i powstrzymujesz modlitwę przed Bogiem.
4.CYLKOWZaiste, niweczysz bogobojność, a znosisz modlitwę należną Bogu.
5.KRUSZYŃSKIWszak tyś zepsuł bojaźń Bożą, zniszczyłeś pobożność względem Boga.
6.TYSIĄCL.WYD5Ty nawet niszczysz pobożność, usuwasz modlitwę do Boga.
7.BRYTYJKAPrzecież ty podważasz bojaźń Bożą i podrywasz życie modlitewne!
8.POZNAŃSKATy nawet pobożność naruszasz, burzysz modlitwę przed Bogiem,
9.WARSZ.PRASKAWystępujesz przeciw bojaźni Bożej i sprzeciwiasz się nabożnym myślom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaiste, niweczysz bogobojność oraz znosisz należną Bogu modlitwę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież ty przekreślasz bojaźń Bożą i podważasz sens rozmowy z Bogiem!