« Hiob 15:6 Księga Hioba 15:7 Hiob 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izaliś się ty pierwszy człowiek narodził? i przed pagórkamiś utworzon?
2.GDAŃSKA.1881Czyś się najpierwszym człowiekiem urodził? czyś przed pagórkami utworzony?
3.GDAŃSKA.2017Czy jesteś pierwszym człowiekiem, który się urodził? Czy zostałeś stworzony przed pagórkami?
4.CYLKOWIzaliś jako pierwszy z ludzi się urodził, a przed pagórkami jeszcze utworzony?
5.KRUSZYŃSKICzyś ty się pierwszym człowiekiem urodził? Czy przed pagórkami utworzony jesteś?
6.TYSIĄCL.WYD5Czyś pierwszym człowiekiem na ziemi, narodziłeś się wcześniej niż góry.
7.BRYTYJKACzy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Czy zostałeś wydany na świat jeszcze przed pagórkami?
8.POZNAŃSKACzy jesteś pierwszym człowiekiem, który się narodził, albo czy stworzony zostałeś przed górami?
9.WARSZ.PRASKACzyś na świat przyszedł jako pierwszy człowiek, jeszcze zanim góry zostały stworzone?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi oraz zostałeś utworzony jeszcze przed pagórkami?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy urodziłeś się jako pierwszy z ludzi? Czy przyszedłeś na świat, zanim pojawiły się wzgórza?