« Hiob 15:8 Księga Hioba 15:9 Hiob 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cóż umiesz, czegobyśmy nie umieli? co rozumiesz, czegobyśmy nie wiedzieli?
2.GDAŃSKA.1881Cóż ty umiesz, czego my nie wiemy? albo cóż ty rozumiesz, czegobyśmy my nie rozumieli?
3.GDAŃSKA.2017Cóż ty wiesz, czego my nie wiemy? Cóż ty rozumiesz, czego my nie rozumiemy?
4.CYLKOWCo ty wiesz coby i nam nie było wiadomem, co ty rozumiesz, czegobyśmy i my nie rozumieli?
5.KRUSZYŃSKIO czym ty wiesz, a my nie wiemy? Zrozumiałeś to, czego my nie znamy?
6.TYSIĄCL.WYD5Co wiesz, czego my nie wiemy, i rozumiesz nie znane nam rzeczy?
7.BRYTYJKACóż ty wiesz, czego my nie wiemy? Co ty rozumiesz, co nam nie jest wiadome?
8.POZNAŃSKACo ty znasz, czego my nie znamy? Coś zrozumiał, czego myśmy nie pojęli?
9.WARSZ.PRASKAA cóż ty wiesz, czego my nie wiemy? Czy odkryłeś coś, co nam jest nie znane?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co ty wiesz, co by i nam nie było wiadomo; co ty rozumiesz, czego byśmy i my nie rozumieli?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy jest coś, co ty wiesz, a my nie? Albo czy rozumiesz coś, o czym nie mamy pojęcia?