« Hiob 16:9 Księga Hioba 16:10 Hiob 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(16:11) Otworzyli na mię usta swoje, a wymawiając bili twarz moję, nasycili się mąk moich.
2.GDAŃSKA.1881Rozdzierają na mię usta swe, i sromotnie mię policzkowali, zebrawszy się społu przeciwko mnie.
3.GDAŃSKA.2017Otworzyli na mnie swe usta; znieważając, bili mnie po policzkach; zebrali się razem przeciwko mnie.
4.CYLKOWRozwierają na mnie usta, uderzają sromotnie lica moje, wespół skupiają się przeciw mnie.
5.KRUSZYŃSKIPaszcze swoje na mnie otwierają, i sromotnie mnie policzkują, razem przeciwko mnie się łączą.
6.TYSIĄCL.WYD5Usta swe na mnie rozwarli, po twarzy mnie bili wśród obelg, społem się przeciw mnie złączyli.
7.BRYTYJKARozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewag, społem gromadzą się przeciwko mnie.
8.POZNAŃSKARozwarli na mnie swe usta, znieważając bili mnie po twarzy, przeciw mnie razem się sprzysięgli.
9.WARSZ.PRASKAOtworzyli przeciw mnie swoje usta i bili mnie okrutnie po twarzy, złączyli się wszyscy, by napadać na mnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ludzie otwierają przeciwko mnie swe usta, sromotnie uderzają me lica, razem się przeciw mnie skupiają.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA inni? Na mój widok rozdziawiają usta, z pogardą biją mnie po twarzy, schodzą się we wrogich zamiarach.