« Hiob 16:1 Księga Hioba 16:2 Hiob 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słyszałem często rzeczy takowe: cieszyciele przykrzy jesteście wy wszyscy.
2.GDAŃSKA.1881Słyszałem takowych rzeczy wiele; przykrymi cieszycielami wy wszyscy jesteście.
3.GDAŃSKA.2017Słyszałem wiele takich rzeczy; wy wszyscy jesteście przykrymi pocieszycielami.
4.CYLKOWSłyszałem podobnych rzeczy dużo; pocieszyciele marni wy wszyscy.
5.KRUSZYŃSKISłyszałem takich rzeczy mnóstwo; wyście wszyscy przykrymi pocieszycielami.
6.TYSIĄCL.WYD5Podobne rzeczy często słyszałem: pocieszycielami wszyscy jesteście przykrymi.
7.BRYTYJKAPodobnych rzeczy słyszałem wiele; marni z was wszystkich pocieszyciele.
8.POZNAŃSKASłyszałem takie mowy często, jakże jesteście wy wszyscy uciążliwymi pocieszycielami.
9.WARSZ.PRASKATo wszystko już słyszałem, a wasze pociechy tylko ból sprawiają.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszałem dużo podobnych rzeczy; wy wszyscy jesteście marnymi pocieszycielami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTakich wypowiedzi słyszałem już wiele. Cóż, krzywdzicie mnie tylko swymi pociechami!