« Hiob 19:17 Księga Hioba 19:18 Hiob 19:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Głupi téż gardzili mną: a gdym od nich odszedł, uwłaczali mi.
2.GDAŃSKA.1881I najlichsi pogardzają mną, a gdy powstaję, urągają mi.
3.GDAŃSKA.2017Nawet małe dzieci mną gardzą; gdy powstaję, urągają mi.
4.CYLKOWSwawolni nawet malce gardzą mną; gdy powstać chcę urągają mi.
5.KRUSZYŃSKINawet najlichsi mną pogardzają, gdy wstaję ośmieszają mnie.
6.TYSIĄCL.WYD5gardzą mną nawet podrostki, szydzą, gdy staram się podnieść.
7.BRYTYJKANawet mali chłopcy mną gardzą; gdy powstaję, urągają mi.
8.POZNAŃSKANawet chłopaki uliczne okazują mi wzgardę, gdy pragnę się podnieść, znieważają mnie.
9.WARSZ.PRASKANawet małe dzieci okazują mi wzgardę, szydzą ze mnie, gdy podnieść się próbuję.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gardzą mną nawet swawolni malcy; urągają mi, kiedy chcę wstać.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNawet chłopcy traktują mnie z pogardą; kiedy wstaję, robią ze mnie pośmiewisko.