« Hiob 19:18 Księga Hioba 19:19 Hiob 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Brzydzili się mną niegdy poradnicy moi, i kogom najbardziéj miłował, brzydził się mną.
2.GDAŃSKA.1881Brzydzą się mną wszyscy najwierniejsi moi, a którychem umiłował, stali mi się przeciwnymi.
3.GDAŃSKA.2017Brzydzą się mną wszyscy moi najbliżsi; ci, których kocham, stanęli przeciw mnie.
4.CYLKOWBrzydzą się mną zaufani moi, a ci, których miłowałem zwrócili się przeciw mnie.
5.KRUSZYŃSKICo byli mi wierni, brzydzą się mną, których kochałem, odwracają się odemnie.
6.TYSIĄCL.WYD5Odrazę wzbudzam u bliskich, nastają na mnie kochani.
7.BRYTYJKAWszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie.
8.POZNAŃSKAWstręt wzbudzam u najbliższych, a ci, których umiłowałem, odwracają się ode mnie.
9.WARSZ.PRASKAStronią ode mnie przyjaciele, odwracają się ode mnie ci, których kocham.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Brzydzą się mną moi zaufani; i ci, których umiłowałem, zwrócili się przeciw mnie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBrzydzą się mną wszyscy moi powiernicy, a ci, których kochałem, zwracają się przeciw mnie.